Mitsubishi Turbocharger And Engine Europe BV - Ingeniørens Innkjøpsbok

Mitsubishi Turbocharger And Engine Europe BV

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. Norwegian Branch produserer og leverer generatorsett til marine og industri og fremdriftspakker etter eget design med stor grad av tilpasningsmulighet for den enkelte kunde. Aggregatene produseres ved eget verksted i Norge og alle generatorsett blir testet med full last i eget prøverom.
 

Produkter

Brennoljeseparatorer
Båtmotorer
Dieselaggregater
Dieselgeneratorer
Dieselmotorer
El-aggregater
Fremdriftsanlegg for skip
Gassgeneratorer
Gassmotorer
Generatorer, roterende
Generatorer, øvrige
Hjelpemotorer
Nødstrømsaggregater
Nødstrømsservice og -vedlikehold
Oljeseparatorer, -sentrifuger
Reservekraft
Reservekraftanlegg, mobile
Reservekraftanlegg, stasjonære
Separatoranlegg
Skipsmotorer
Skipsmotorer, diesel
Transmisjoner, utvekslinger

 

Varemerker


Mitsubishi

Mitsubishi Electric is one of the world's leading names in the manufacture and sales of electrical and electronic pro...

Vis mer

 

Agenturer

Allison Transmissionns(US)
Isuzu Diesel Engines(JP)
Mitsubishi Diesel Engines(JP)
Mitsubishi Gas Engines(JP)
Mitsubishi Kakoki Kaisha(JP)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Per Øystein Pedersen Operation Branch Manager
Øvrig ledelse email Anders Brun After Sales
Øvrig ledelse email Thomas Dalen teknisk sjef
Økonomi email Hanne Austad øk.ansv.
Salg email Andreas Kalve Salgssjef
Teknisk email Thomas Dalen teknisk sjef
Produksjon email Bjørn Vangen Prod.ansv.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!