Nitro Consult AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Nitro Consult AS

Rådgivende virksomhet innenfor områdene fjellsprengning, anleggsvirksomhet og geoteknikk med tilhørende kurs og opplæring. Salg og utleie av vibrasjonsmålere. Deltakelse i andre selskaper innenfor rådgivnings-, handels- eller industrivirksomheog dertil tilgrensende virksomhetsområder.
 

Produkter

Bygningsbesiktning
Konsulenttjenester, øvrige
Måleteknikkonsulenter
Sprengningsarbeide
Sprengstoff og -tilbehør
Tilstandskontroll
Vibrasjonsmåling

 

Varemerker


 

Agenturer

ncvib.com(SE)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Johan Fatnes Dagl. leder
Leder email Johan Fatnes Daglig leder
Teknisk email Torodd Kolbergsrud Måletekniker
Teknisk email Thomas Solheim Nilsen Måletekniker
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Orica Norway As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!