Direktoratet for Byggkvalitet - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Direktoratet for Byggkvalitet

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 22 47 56 00 Faks: 22 42 38 69
  • Besøksadresse: Mariboes g. 13, 0183 Oslo
  • Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo
  • Org.nr: 974760223
  • Send forespørsel