Agenda As - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Kontorer

Agenda As

Attføring- og forretningsmessig virksomhet som skal oppfylles gjennom fremstilling av produkter og tjenester, og gi yrkeshemmede tilbud om avklaring, arbeidstrening og kvalifisering med sikte på arbeid i det ordinære arbeidsliv. Grunnlaget for virksomheten skal baseres på fremstilling av varer og tjenester samt hva herved står i forbindelse. Herunder erverv av fast eiendom og deltagelse i andre selskaper. Agenda AS har i tillegg tiltaket Varig tilrettelagt arbeid der formål er å skape Varige arbeidsplasser tilpasset de yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester, samt hva herved står i forbindelse. Sysselsettingen skal bidra til og kvalifisere og utvikle resurser for de yrkeshemmede.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Pg Flow Solutions AS

66 77 56 00 - Lærumv. 100, 3074 Sande i Vestfold

Through proprietary solutions, unrivaled system integration experience, innovati...


Tig Mek AS

71 52 99 20 - Sørlia 1, 6520 Frei

Vi har spesialisert oss på sveising, maskinering og teknisk tegning. Med 18 an...Kontaktinfo