Malthe Winje Automasjon AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Malthe Winje Automasjon AS


Malthe Winje Automasjon er en komplett leverandør av automasjonsprodukter og prosjekter.

 

Automasjon

Vi har en av landets største prosjektavdelinger med  lang erfaring med leveranser av krevende løsninger for driftskontroll og automasjonssystemer som dekker samfunnskritisk infrastruktur. 

Klikk på linken i bildet for å lese om våre automasjonsprodukter og –prosjekter: 

Les mer om våre automasjonsprodukter:

Installasjon og Lysstyring

Vi leverer spennende løsninger innen installasjonsmateriell for alt fra industri og offshore til privatbolig.

Klikk på linken i bildet for å lese  mer om våre installasjon- og lysstyringsprodukter:

 

Vannberedskap

 

Vårt datterselskap Scandinavian Water Technology AS har lang erfaring med arbeider knyttet til vannforsyning i nødsituasjoner. Vi leverer blant annet renseutstyr og distribusjonsutstyr for vann som de større hjelpeorganisasjonene benytter i internasjonale krisesituasjoner.

Klikk på linken i bildet under for å lese om Scandinavian Water Technology AS:

 

Malthe Winje Automasjon AS Achilles medlem:

   

 

 

Kontakt oss

Malthe Winje Automasjon AS

E-post: firmapost@malthe-winje.no

Telefon: 66 99 61 00

www.mwg.no


 

Produkter

Alarmsystemer
Automasjon
Automasjonsutstyr
Automatiseringskonsulenter
Automatiseringsutstyr
Avløpsovervåkningsanlegg
Brytere, el
Byggautomasjon
Datafangst
Datainnsamlingssystem
Datakommunikasjonsutstyr
Datakommunikasjonsutstyr, mobilt
Datalogger
Datalogging
Dataterminaler
Dataterminaler, industri
Driftoptimeringssystem
Driftsanalysesystemer
Driftskontroll av enøk-anlegg
Effektmålere
Effektregulatorer
El-installasjoner
El-installasjonsmateriale
El-kraftanlegg
El-målere
El-utstyrsautomatikk
Elektromateriell
Energibesparende produkter
Energikontrollsystemer
Energimåling
Energistyring
Feltbuss-systemer
Fjernkontrollanlegg
Fjernovervåkingsanlegg
Fjernstyringssystemer
Fjernvannstandsvisere
Frekvensomformere
Høyspenning, stasjons- og sentralanlegg
Høyspenningsanlegg
Industrielektronikk
Installasjonsmateriale, øvrig
Klimaanlegg, kjøleautomatikk for
Kommunikasjonsautomatisering
Kommunikasjonsutstyr
Kommunikasjonsutstyr, trådløst
Kontrollinstrumenter
Kontrollpaneler
Kontrollskap
Kontrollsystemer
Likerettere, øvrige
Likerettertransformatorer
Lysreguleringssystemer
Mykstartere
Måleinnsamlingssystemer
Måleutstyr og -styring, verkstedindustrien
Målingsdatasystemer
Målingskontrollapparater
Nivågivere
Nivåregulatorer
Offshorekonsulenter
Omformere, elektriske
Overspenningsbeskyttelse
Overvåkings- og alarmsystemer
Overvåkningssystem, styre-og reguleringsanlegg
PLS-adaptere og moduler
PLS-styresystemer
Presentasjonssystemer
Produksjonskontrollanlegg
Produksjonsovervåkning, databasert
Produksjonsrapporteringssystemer
Programstyring
Prosess-styringsdatasystemer
Prosessautomasjon
Prosessindustrianlegg
Prosesskontrollsystemer
Prosessorovervåkingsalarmer
Prosesstyring
Prosesstyring, tekniske program
Prosessutstyr for næringsmiddelindustrien
Reguleringsteknikkautomatisering
Sensorelementer
Sensorer, øvrige
Servostyring
Skipsautomasjonsutstyr
Sporvekselvarme
Styresystemer, databaserte-, service og vedlikehold
Styresystemer, programmerbare
Styresystemer, vannkraft
Styresystemer, øvrige
Systemprogramvare
Temperaturbrytere
Temperaturfølere
Temperaturgivere
Temperaturovervåkningssystemer
Temperaturregulatorer
Termostater, øvrige
Tidsstyringssystemer
Trykktransmittere
Vannrenseanlegg og -utstyr
Vannrensing
Vannverksutstyrsautomatikk
Varmeanlegg, el
Varmeanleggautomatikk
Varmeregulereringautomatikk
Ventilasjonsanleggsautomatikk
Ventilautomatikk
kVAr-metre
 

Varemerker


S+S Regeltechnik

S S Regeltechnik

Vis mer

ScanWater Technology AS

Scandinavian Water Technology AS er selskap i Malthe Winje Gruppen med hovedkontor på Kolbotn.

Vis mer

 

Agenturer

ASEM S.p.A.(IT)
Eltako(DE)
GEWISS SPA - GEWISS HEADQUARTER(IT)
Ghisalba S.p.A.(IT)
HAKEL spol. s r. o.(CZ)
Helmholz GmbH & Co. KG(DE)
ICONICS(US)
S+S Regeltechnik GmbH(DE)
Saia-Burgess Controls AG(CH)
Weco(DE)
eTactica(IS)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Terje Bratlie Adm.dir/CFO
Øvrig ledelse email Atle Myhrer Seksjonsleder Samferdsel
Øvrig ledelse email Rune Porsholt Seksjonsleder Byggautomasjon
Øvrig ledelse email Erik Burud Seksjonsleder Vann&Avløp
Øvrig ledelse email Jim Martin Johansen Avd.leder Prosjekt
Økonomi email Frode Sagen Økonomidirektør/CFO
Marked email Tom Erik Larsen Salg og markedssjef/CMO
Salg email Trond Olsen Avd.leder Automasjonsprodukter
Salg email Bjørn Olsen salgsansv. Installasjonsmateriell
Adm./Org./Personal email John Ivar Nelson Direktør Kvalitet og HMS
Innkjøp email Karsten Hansen logistikksjef
 

Produktnyheter

Malthe Winje Automasjon AS leverer sensorteknologi i ypperste klasse

Sensorer og feltutstyr fra den tyske produsenten S +S Regeltechnik GmbH

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap JRL Automasjon AS
Scandinavian Water Technology As
Moderselskap Malthe Winje As
Avdeling Malthe Winje Automasjon AS
Malthe Winje Automasjon AS Avd Moss
Malthe Winje Automasjon As Automasjon
Malthe Winje Automasjon As Avd Skien

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!