Erp Norway As - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Erp Norway As

Å være returselskap i henhold til avfallsforskriften § 1-13 og som godkjent selskap å utvikle og fremme miljøvennlig gjenvinning, gjenbruk og andre anvendelsesmåter av elektrisk og elektronisk avfall i overensstemmelse med nasjonal lovgivning som implementerer EUdirektiv om behandling av elektrisk og elektronisk avfall og til i den forbindelse å sørge for innsamling, sortering, transport, gjenvinning, gjenbruk og annen forsvarlig behandling av kassert elektrisk og elektronisk utstyr samt deltakelse i andre selskaper med samme eller beslektet virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo