Fluke Norge AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Fluke Norge AS


Bedriftsprofil

Fluke Corporation er verdensledende innen produksjon, distribusjon og service av elektroniske testverktøy og programvare.

Fluke er nummer én eller nummer to i hvert eneste marked det konkurrerer i. Fluke-merket er kjent for bærbarhet, robusthet, sikkerhet, enkel bruk og strenge kvalitetsstandarder. 

Fra industriell elektronisk installasjon, vedlikehold og service til presisjonsmåling og kvalitetskontroll: Fluke-verktøy bidrar til å holde hjulene i gang i virksomheter og industrier verden rundt. Typiske kunder og brukere inkluderer teknikere, ingeniører, metrologer, produsenter av medisinske enheter og spesialister på datanettverk – personer hvis renommé avhenger av verktøyene deres, og som bruker verktøy til å utvide sine personlige muligheter og evner.

 

Markedssegmenter

Installasjon og vedlikehold for industriell/elektronisk service

I dag integreres elektronikk i stadig flere elektriske og elektromekaniske systemer. Flukes omfattende serie av digitale multimetre, effektanalysatorer, termokameraer, isolasjonsmotstandstestere, tilbehør, samt de integrerte ScopeMeter™ håndholdte testverktøyene, brukes av et stadig større antall serviceteknikere, anleggsingeniører og installasjons- og vedlikeholdsteknikere. Disse verktøyene gir dem muligheten til å feilsøke i disse komplekse nye systemene og raskt påvise problemer. 

 

Elektro og temperatur

Elektrikere, VVS-teknikere, anleggsingeniører og konsulenter for nettkvalitet som er involvert i vedlikehold, service og design av alle typer private, industrielle, anleggs- og kommersielle bygg, benytter seg av Flukes profesjonelle testverktøy. Fluke-produkter, f.eks. elektriske testere, digitale multimetre (DMM), strømtenger, én- og trefase effektmålere, ScopeMeter™-testverktøy, termokameraer, digitale termometre og DMM-tilbehør, er designet for feilsøking og vedlikehold av elektriske systemer, spenningssystemer, VVS-systemer og tilknyttet utstyr i hverdagen. Fluke-produkter hjelper elektroteknikere med å analysere, feilsøke i og reparere disse systemene for optimal ytelse

 

 

 

 


 

Produkter

Amperemålere
Amplitudmålere
Datafangst
Datainnredning
Datalogger
Datalogging
Differensialtrykkmålere
Digitalinstrumenter
Effektanalysatorer
Effektmålere
El-instrumenter
Elektrikertenger
Elektronikkindustri, produksjonsutstyr
Elektronikkutstyr
Frekvenstellere
Funksjonsgeneratorer
IR-temperaturmålere
Infrarød
Infrarødt
Infrarødt kamera
Jordfeilsprøvere
Kalibratorer
Kalibrering
Kalibreringsinstrumenter
Kalibreringsnormaler
Kalibreringssystem
Kalibreringstjenester
Kalibreringsutstyr
Kapasitetsmålere
Kontakttermometre
Likespenningsnormaler
Likestrømsforsyning
Motstandsmålere
Multimetre
Måleinnsamlingssystemer
Måleinstrumenter, termiske
Måleinstrumenter, øvrige
Måleprober
Måleutstyr, elektronisk
Måleutstyr, infrarød
Måleutstyr, øvrig
Måling
Målingskontrollapparater
OHM-metre
Oscilloskop, øvrige
Prosessinstrumenter
Prøveinstrumenter
Spenningsnormaler
Strømmålere
Strømprober
TV-testutstyr
Tellere, elektroniske
Temperaturmålere
Tenger, øvrige
Termisk
Termisk kamera
Termografi
Termografiutstyr
Termologger
Termometre, digital
Termometre, infrarøde
Termometre, øvrige
Testutstyr, industri
Timere
Tonegeneratorer
Trykkmanometre
Trykkmålere
Trykkmåleutstyr
Trykkprøvingspumper
Trykkprøvingsutstyr
Vakuummanometre
Vakuummålere
Varmekameraer
Voltmetre
kamera
 

Varemerker


 

Agenturer

Amprobe(US) Fluke Corporation(US) Pomona Electronics(US)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Salg email Knut-Tore Sylte Distribution Account Manager
 

Produktnyheter

Se mer enn termografiet

Fluke TiS55+ og TiS75+ termokameraer

Vis mer

Fluke TiS60+ termokamera

Øk produktiviteten til teamet ditt eller deg selv med oppløsning på 320 x 240.

Vis mer

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!