Allservice As - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Kontorer

Allservice As (Konsern)

Gjennom næringsvirksomhet å skape grunnlag for attføring av yrkeshemmede. Formålet med attføringsvirksomheten er avklaring og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Bedriften kan også i begrenset omfang gi tilbud om varig sysselsetting for personer som ikke er aktuelle for åpent arbeidsmarked, eller for andre sysselsettingstiltak.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo


  • Telefon: 90 62 09 00 Faks: 51 58 20 52
  • Besøksadresse: Løkkev. 99, 4008 Stavanger
  • Postadresse: Postboks 3061 Hillevåg, 4095 Stavanger
  • Org.nr: 918260315
  • Send forespørsel