Nederman Norge, Filial til Nederman Nordic - Ingeniørens Innkjøpsbok

Nederman Norge, Filial til Nederman Nordic


Nedermans produkter og løsninger bidrar til å forbedre produksjonsøkonomien, reduserer slitasjen på miljøet fra forskjellige industriprosesser og beskytter mennesker mot skadelig støv og partikler, fibre, gass, sveisedamp og røy, eksos fra kjøretøy og oljetåke. 

Bilverksteder

Nederman tilbyr et bredt utvalg av produkter og systemer for alle biltyper og alle slags bilverksteder. 

 

Eksosavtrekk for brann- og nødstasjoner

Nederman tilbyr de mest fullstendige løsningene som oppfyller de nyeste standardene og ledende teknologier i avsug fra kjøretøyeksos. Vi hjelper deg hele veien - fra planlegging, utforming og ferdigstilling til vedlikehold og support. Mer enn 60 års erfaring og godt over 100000 installasjoner i nødstasjoner over hele verden gjør at vi ikke står tilbake for noen.

 

Komposittbearbeiding

Komposittbearbeiding frigjør støv og fibre som er små nok til å komme inn i menneskelige lunger og som kan trenge inn i huden og forårsake allergiske reaksjoner. Den mest effektive måten å minimere risikoen er å suge ut stoffene direkte ved kilden. Nederman er den ledende leverandøren med omfattende erfaring innenfor utforming og installering av trygge og effektive systemer til kompositt- og plastproduksjonsindustrien. 

 

Metallbearbeiding

Maling, boring og sliping genererer metallspon som kan ha innvirkning på driften. Våre miljøeffektive løsninger holder maskiner og lokaler frie for avfall, og våre oljetåkefiltre renser luften for farlige oljedråper. Med Nedermans systemer for håndtering av og behandling av slipeavfall, resirkulering av slipeavfall og separering av oljevann er du garantert ren luft, lengre levetid for kjølemidler samt lavere kostnader. 

 

Støperiløsninger for støv- og dampavsug

Støperiløsninger for avsug av støv og røyk for sikker, ren og effektiv produksjon i støperindustrien.

 

Sveising og kutting

Avsug av sveisedamp og -røyk og avsug for varmekutting for sunne, sikre og effektive sveise- og kutteprosess-industrier. Dette beskytter både sveiseren og andre arbeidere.

 

Treforedlingsindustri

Treforedling i form av saging, høvling, pussing og andre operasjoner involverer store mengder sagstøv og pussestøv. For å håndtere disse store mengdene med treavfall sikkert og effektivt, har Nederman utviklet en bred serie av produkter og systemer basert på filtre, rørledninger/kanaler, vifter, transportører, siloer og automatiserte kontrollsystemer. 

 

Klikk her for å se våre produkter

 


 

Produkter

Absorbsjonsmidler
Aluminiumsveising
Arbeidsbenker
Avsug
Avsugsbord
Balanseblokker
Bensin- og oljepeilere (nivåmålere)
Doseringsanlegg, olje og fett
Eksosavsug
Fettpresser
Fettpumper
Filteranlegg
Filterkassetter og -patroner
Filterservice og -vedlikehold
Filtre, elektrostatiske
Flisavsugningsanlegg og -utstyr
Industristøvsugere
Kabeltromler
Kjølevæskerensesystemer
Luftfiltre
Lydabsorbenter
Nivåmålere, olje- og bensintanker
Oljeabsorbsjonsmidler
Oljefiltre, oljerensefiltre
Oljepumper
Oljerensefiltre
Oljeskimmere
Posefiltre
Punktavsug
Røykventilasjonsanlegg
Sentralavsuganlegg
Slangeopprullere
Slangetromler
Smøreutstyr
Sponhåndteringsutstyr
Støvfilteranlegg
Støvsamleanlegg
Sveiseavtrekk
Sveiseforheng
Trykk- og vakuumsslanger, PVC
Vakuumanlegg
Varmevekslere
 

Varemerker


 

Agenturer

AB Ph Nederman & Co(SE)
Alentec Orion AB(SE)
Arboga Darenth(SE)
Dantherm Filtration(DK)
Nederman & Co, AB Ph(SE)
Nederman Norclean(NO)
Nederman Nordic(SE)
Nordfab(NO)
Scandab(SE)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Bjørn Inge Mikalsen Managing Director
Økonomi email Laila Hongslo Accountant
Marked email Bjørn Inge Mikalsen Managing Director
Salg email Paul Grenager Sales Industry
Salg email Rune Andersen Sales Manager Industry
Salg email Roy Vidar Rugset Sales Manager Automotive
Produksjon email Håkon Indrebø Project Manager
Logistikk email Tore Svendsberget logistikkansv.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!