Teknor System AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Teknor System AS


RENT VANN – REN ENERGI – REN LUFT

Teknor System AS driver med salg, montasje og service av utstyr til settefiskanlegg og annen industri.

Vi bygger sjøstasjoner, energianlegg, oksygeneringsanlegg, trykkluftsanlegg i Norge.

Komplett leverandør av Mark Kompressorer

Med mer enn 60 års erfaring fra egen produksjon av kompressorer og trykklufttilbehør, fremstår Teknor System AS som en betydelig aktør over hele verden, med mer enn 1000 forhandlere og samarbeidspartnere world wide.

Mengdemålere

Elektromagnetisk Propellmåler Flowmåler Rotameter

Nytt stort produktspekter innen mengdemåling.

 

Betydelig filterleverandør

Bernoulli filter Azud filter Hydrotech filter

 

Bernoulli filtre for ferskvann, sjøvann og prosessvæsker

Azud filtre som er spesialisert for å gi best løsning for alle typer filtreringsutfordringer innen industrien.

Hydrotech filtre som har en utforming som passer spesielt bra for settefiskanlegg

 

UV-systemer

 

Oksygen og Nitrogen

 

Leverandør av oksygen- og nitrogengeneratorer. Produksjonsanlegg som gjør det mulig å benytte gassen i prosesser.

 

Pumper

Bredt utvalg av pumper til tekniske anlegg hvor flytende medier skal behandles.

 

Kontakt oss for mer informasjon


 

Produkter

Adsorpsjonstørkere
Alarmsystemer
Anleggskompressorer
Avløpsfiltre
Avløpsrenseanlegg og -utstyr
Avløpsrensing
Avløpsrør
Drikkevannsfiltre
Filterduker
Filterelementer
Filtre, biologiske
Filtre, øvrige
Filtreringsanlegg/-maskiner
Gjennomstrømningsmålere
Grovfiltre
Kompressorer, øvrige
Lamper, ultraviolette
Lensepumper
Nitrogengeneratorer
Nivåmålere, elektroniske
Oksygenblandere
Oksygendiffusorer
Oksygenfremstillingsanlegg
Oksygenmålere
Oksygenmåling
PH-målere
Pumper, øvrige
Reservedeler til pumper
Rør, plast
Rør- og profilanlegg
Rørarmatur og -deler, øvrig
Sentralvarmeanlegg/-utstyr
Sentrifugalpumper
Skruekompressorer
Spillvannrensing
Spylevannspumper
Stempelkompressorer
Trommelfilter
Trykkluftanleggservice
Trykkluftarmatur
Trykkluftkjøletørkere
UV-anlegg
Vakuumpumper
Vannfiltre
Vannrensing
Vannrensingsfilter
Varmekolber
Varmeledningspumper
Varmepumper
Varmevekslere
Varmtvannsberedere
Ventiler, øvrige

 

Varemerker


 

Agenturer

AZUD Filter(ES)
Atlantium(IL)
Bernoulli Filter(SE)
Flowtech mengdemålere(CN)
Hanovia(GB)
Hycomp, høytrykk kompressorer(US)
Hydrotech(SE)
Mark Kompressorer(IT)
ON Site gassgeneratorer(US)
Pumpteknikk(SE)

 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jon Eirik Arntzen Managing Director
Økonomi email Lena Bratsve Accountant
Marked email Stig Øyvind Arntzen Sales & Marketing
Salg email Wirma Arntzen Sales
Teknisk email Trond Langseth Service Technician
Teknisk email Ingar Nordtug Service Technician
Teknisk email Martin Solberg Service Technician
Teknisk email Trond Blomli Service Technician
Teknisk email Knut Ove Haugland Service Manager
Produksjon email Morten Nordeng Project Manager
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Jeanor As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!