Copperstorm - Bedrifter - Ingeniørens Innkjøpsbok

Copperstorm

Copperstorm® Varemerke fra Oshaug Metall AS

Copperstorm® er et  anerkjent kvalitetskomponent og som er foretrukket av verdens fremste propellprodusenter for de mest krevende propellinstallasjoner. 

Et Copperstorm® produkt er i sin helhet utviklet, drevet, overvåket og kontrollert av Oshaug Metall. Oshaug Metall AS er den eneste produsenten i Skandinavia som utfører hele den kompe-tansekrevende framstillingsprosessen for propellkomponenter i egen regi. Les mer om produktene på vår hjemmeside

 

Viser resultat etter treff i "Copperstorm" Registrer bedrift

Oshaug Metall AS

71 20 11 00 - Grandfjæra 20, 6415 Molde

Framstilling av propellkomponenter i støpt nikkelaluminium bronse.


Vis alle treff for Copperstorm