Klimatak - Bedrifter - Ingeniørens Innkjøpsbok

Klimatak

KlimaTak er en føringsvei for alle installasjoner, inkludert ventilasjon, elektro, data, tele, sprinkleranlegg og sentralstøvsuger. KlimaTak kalles derfor «Byggets tekniske motorvei».

KlimaTak er energibesparende, trekkfri og har nærmest lydløs ventilasjon og kjøling uten bruk av isvann i himlingen. Det har enkel regulering av luftmengde og temperatur, som kan fjernstyres over internett. Luftmengden kan reguleres etter behov på de enkelte steder i bygget.

KlimaTak tilpasses byggets moduler. Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger – slik at det oppnås store besparelser ved ombygging. KlimaTak kan også enkelt tilpasses andre himlinger.

For mer informasjon, se www.caverion.no

Viser resultat etter treff i "Klimatak" Registrer bedrift

Caverion Norge AS

22 87 40 00 - Ole Deviks v. 10, 0666 Oslo

Caverion er en teknisk entreprenør, installatør og servicepartner for bygg og ...


Vis alle treff for Klimatak