Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen 2017 - Ingeniørens Innkjøpsbok

Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen 2017

Illustrasjon artikkel

Tid for konferansen er 10. mai. kl. 12:00 - 12. mai. kl. 10:00. Sted er Color Fantasy.

Konferansen avholdes nå for 9. gang av Nelfo. Her får du oppleve et spennende og aktuelt program med forelesere som  fag- og bransjepersoner samt sentrale myndigheter. En rekke kjente leverandører vil også delta i utstillingen.

Praktisk informasjon om konferansen får du her