Desinfeksjonsmidler - Ingeniørens Innkjøpsbok

Desinfeksjonsmidler

Viser resultat etter treff i "Desinfeksjonsmidler" Registrer varemerke

Bio Gen Active

Den aktive komponenten i kjemikaliene har flere aktive egenskaper. Det er framstilt av naturlige råvarer, som gir en økt rengjørende effekt uten bivirkninger for miljø, mennesker eller dyreliv.


Nio Lube

NIO LUBE er et varemerke som markedsføres av Norsk Industriolje AS.


Novatio

Relekta leverer høykvalitets reparasjons- og vedlikeholdsprodukter fra Novatio i Belgia.|*|Novatio er et belgisk selskap som ble etablert i 1978.