Dampvarmevekslere - Ingeniørens Innkjøpsbok
Viser resultat etter treff i "Dampvarmevekslere" Registrer varemerke

Process-Therm

Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig eller uren prosessluft. Economisere for kjøling av røykgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler.


Samson

A name recognized worldwide as a synonym for high-quality work, entrepreneurial spirit and innovative strength. We are not only known for a complete product line in instrumentation and controls, but also offer the most modern integrated automation systems. Our field of expertise extends from heating and air-conditioning technology to applications in the largest chemical and plants.