Totalentreprise boret overføringsledning for spillvann - Slemmestad - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Totalentreprise boret overføringsledning for spillvann - Slemmestad

Oppdragsgiver: Asker kommune Org.nr: 944382038
Web: www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune E-post:
Kontaktpunkt: +47 66768910
Primær kontakt: Michelle Svensson
Primær kontakt e-post: Michelle.Svensson@asker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Sammendrag: Avløpspumpestasjonen (PS) ved Rordammen hører til VEAS rensedistriktog tilrenningen fra Slemmestad/Bødalen og Midtbygda/Røyken sentrum,og har omlag 1000 bosatte per 01.01.19 (iht. SSB). Maksimumpumpekapasitet, ut i fra målingene ved målekum i Eternittveien, estimerstil 150 l/s. Avløpet fra PS pumper via en 400 mm asbestsementledning tilspillvannskum 1547 i Slemmestadveien/Rustadveien. Pumpeledningen bleanlagt i 1972. Avløpet graviteres derfra til VEAS. PS står overfor utfordringer. Avløpsnettet oppstrøms er utsatt forinnlekking av store mengder fremmedvann, estimert til 70-80 % vednedbør. Overløp ved PS går til Bøbekken. Bøbekken er et hovedvassdrag iGamle Røyken kommune. Utløpet til Bøbekken er i Slemmestad sentrumhvor den i dag er lukket. Slemmestad sentrum står foran en betydeligoppgradering. Gamle fabrikkbygg skal rives og næring og boligbygg skalbygges. Bøbekkens utløp skal åpnes og det forutsettes at bekkevannet errent.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no