Separering av spillvann/overvann samt ny vannledning, Minkvegen - Mårvegen Preståsen, Nannestad - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Separering av spillvann/overvann samt ny vannledning, Minkvegen - Mårvegen Preståsen, Nannestad

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Primær kontakt: Mona Andersen
Primær kontakt e-post: mona.margrethe.andersen@orik.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Nannestad kommune ved Kommunal drift ønsker tilbud på separering av dagens fellesledning for spillvann og overvann samt skifte ut eksisterende vannledning som ligger i samme grøft.
Bransje(r): 7002309 - Vannledningsrør | 99943 - Vannledninger | 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no