Kjøp av 3 sidehengslede porter Voss trafikkstasjon - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kjøp av 3 sidehengslede porter Voss trafikkstasjon

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +41 628047
Primær kontakt: Leif Oddbjørn Møller
Primær kontakt e-post: leif.moller@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Statens vegvesen, Voss trafikkstasjon ønsker tilbud på 3 nye sidehengslede porter med montering samt demontering og fjerning av 3 porter til deponi.Voss trafikkstasjon var bygget i 1983 og de eksisterende porter er fra denne tiden. På bakgrunn av alder og mange små reparasjoner ønsker vi derfor og få byttet ut disse porter med nye og mer vedlikeholdsfrie porter.
Bransje(r): 7002090 - Industriporter | 2615600 - Porter, øvrige | 3615650 - Porter og bommer, elektriske | 13790 - Kraftverksporter | 2615660 - Foldedører og -porter | 2247450 - Garasjeporter | 13762 - Aluminiumsporter | 4717273 - Luftsperreporter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris vektes 50 % Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Kvalitet vektes 30 % Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Gjennomføring-leveringstid vektes 20 %
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 24.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no