VA-automasjonstjenester med tilhørende materiell - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA-automasjonstjenester med tilhørende materiell

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune Org.nr: 864950582
Telefon: 62335000
Web: www.ringsaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ringsaker.kommune.no
Primær kontakt: Ann Marit Holumsnes
Primær kontakt e-post: anho@ringsaker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Ringsaker
Sammendrag: Rammevtalen, heretter kalt Avtalen, skal dekke Kundens behov for tjenester innen tjenesteområdet VA-automasjonstjenester med tilhørende materiell til små og store oppdrag.Avtalen omfatter automasjonstjenester for alle tekniske installasjoner og anlegg, herunder tekniske fordelinger og styretavler, programmering av instrumenteringsutstyr, programmering av PLS'er og Scada  inkl. materiell, samt reparasjon og vedlikehold.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no