Byggautomasjonstjenester med tilhørende materiell - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Byggautomasjonstjenester med tilhørende materiell

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune Org.nr: 864950582
Telefon: 62335000
Web: www.ringsaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ringsaker.kommune.no
Primær kontakt: Ann Marit Holumsnes
Primær kontakt e-post: anho@ringsaker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Ringsaker
Sammendrag: Rammevtalen, heretter kalt Avtalen, skal dekke Kundens behov for tjenester innen tjenesteområdet byggautomasjontjenester med tilhørende materiell til små og store oppdrag.Avtalen omfatter bygg-automasjonstjenester for alle typer tekniske installasjoner og anlegg, herunder tekniske fordelinger og styretavler, programmering av sentraler/undersentraler/bus-systemer og instrumenteringsutsty inkl. materiell, samt reparasjon, service- og vedlikeholdsoppdrag.
Bransje(r): 1000832 - Byggautomasjon | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no