Konsulent automasjon/SRO 2020 Tunneloppgradering vest - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Konsulent automasjon/SRO 2020 Tunneloppgradering vest

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Rolf Helge Hjelmtvedt
Primær kontakt e-post: rolf.hjelmtvedt@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: I prosjektets støttefunksjoner er det stilling som rådgiver innenfor automasjon/SRO. På grunn av permisjon i andre halvdel av 2020 er det nødvendig å erstatte dette fagfeltet med innleid konsulent i denne perioden. Oppdraget : Konsulent innen automasjon/SRO (Styring, Regulering og Overvåkning) i divisjon Utbygging, Tunneloppgradering vest.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no