Anskaffelse - registrering av veiobjekter - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Anskaffelse - registrering av veiobjekter

Oppdragsgiver: OFA - Konkurranseportal Org.nr: 940493021
Telefon: 37013000
Web: www.arendal.kommune.no E-post: postmottak@arendal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98257911
Primær kontakt: Geir Vareberg
Primær kontakt e-post: geir.vareberg@arendal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder
Sammendrag: Det skal gjennomføres registrering av veiobjekter på og langs Arendal kommune sine kommunale veier for videre registrering i Statens Vegvesen sitt system NVDB. I tillegg skal det gjennomføres 360 graders bildetaking samt video av veiene. Bilde- og videofiler skal overleveres Arendal kommune, eventuelt lagres på filserver hos leverandør (opsjon) inkludert tilgjengeliggjøring for import til Arendal kommunes veiforvaltningssystem.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 17.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no