Grønnlia - etablering av lokalt avløp og nytt toalettbygg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Grønnlia - etablering av lokalt avløp og nytt toalettbygg

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Primær kontakt: Kristin Klüver Kamvik
Primær kontakt e-post: kc6@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Grønnlia er en serveringshytte i Bymarka som per dags dato har en latrineløsning. Det er politisk bestemt at latrinene ved markahyttene skal fases ut og erstattes med vannklosetter. I den anledning er det behov for å etablere et lokalt minirenseanlegg på Grønnlia, da det er for langt unna det kommunale VA-ledningsnettet. Dagens toalettbygg skal rives og erstattes med et nytt.Prosjektet omfatter riving av eksisterende toalettbygg, prosjektering av nytt toalettbygg, samt etablering av komplett minirenseanlegg.Informasjonsmøte:Onsdag 26. februar kl. 09:00Erling Skakkes gate 14 (Bytorget)
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no