Sanering overvannsledning Opstad (synkehull) - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Sanering overvannsledning Opstad (synkehull)

Oppdragsgiver: Gjesdal Kommune Org.nr: 964978573
Telefon: 51611100
Web: www.gjesdal.kommune.no/ E-post: postmottak@gjesdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51614234
Primær kontakt: Jorunn Birkeland
Primær kontakt e-post: jorunn.birkeland@gjesdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
Sammendrag: Gjesdal kommune v/tjenesteområde Kultur og samfunn avdeling Teknisk drift innbyr herved til åpent tilbudskonkurranse i forbindelse med sanering av overvannsledning Opstad (synkehull). Eksisterende overvanns ledning i Bjørkeveien har kollapset, ønsket løsning er å trekke armert strømpe (iht. NS - EN ISO 11296 - 4.) gjennom eksisterende rør.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no