90203 Dag- og aktivitetssenter Hamrane - E202 Betong- og Stålarbeider - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

90203 Dag- og aktivitetssenter Hamrane - E202 Betong- og Stålarbeider

Oppdragsgiver: Tysvær Kommune Org.nr: 964979812
Telefon: 52757000
Web: www.tysver.kommune.no/ E-post: post@tysver.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90477255
Primær kontakt: Kjell Bjørkheim
Primær kontakt e-post: kjell.bjorkheim@tysver.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Tysvær
Sammendrag: Tysvær kommune skal bygge nytt dag- og aktivitetssenter.Dag- og aktivitetssenteret vil bli et dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsnivå og psykisk utviklingshemming.Bygget er planlagt i to etasjer og vil ha et bruttoareal i overkant av 1.500 m2.Det er tatt hensyn til at bygget skal brukes av mennesker med varierende grad av funksjonsnedsettelse og det er i stor grad tilrettelagt for denne gruppen i form av universell utforming og velferdsteknologi.Nybygg i to etasjer:-  Fundamenteres på stedlige masser. -  Bærekonstruksjon i 1.etasje utføres som betongvegger og stålsøyler. -  Stedstøpt dekke over 1.etasje. -  Bærekonstruksjon i 2.etasje utføres som betong- og trevegger. -  Korrugerte stålplater som dekke over 2.etasje. -  Yttertak som kompakttak med innvendige nedløp. Sedumtak og betongheller på tak over 1.etasje. Solceller på tak over 2.etasje. -  Yttervegger som isolert bindingsverk. Kledning utføres i hovedsak med teglforbledning. Enkeltfasader og partier med fasadeplater. -  Varmepumpe/energibrønner og solcelleanlegg -  Nøkkelfritt bygg med adgangskontrollsystem I tillegg til hovedbygget skal det oppføres et mindre bygg for boder og rom for produksjon av tennbriketter.Eksisterende bygg på tomten rives (tidligere Frakkagjerd barnehage).Uteområdet skal opparbeides med parkeringsplass tilhørende Dag- og aktivitetssenteret, kommunal parkeringsplass, nedgravde avfallscontainere, drop-off-sone for skoleelever m.fl., miljøgate, kjøkken- og frukthage og eget skjermet område for vedhogst.Hager tilhørende Hamrane Avlasting og Bustader skal opparbeides på ny, som blant annet inkluderer natursteinsmur og gjerde/skjermingsvegg mot den nye miljøgaten.Det totale arealet på uteområdet som skal opparbeides er på ca. 5.500m2.Det skal også etableres nytt fortau langs veien (Hamrane) som passerer Hamrane Avlasting og Bustader og den nye kommunale parkeringsplassen.Beliggenhet:Adressen er Hamrane 17, 5563 Førresfjorden.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no