Fv. 45 Kryss Sinnes samt GS-veg mot Tjørhomfjellet - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Fv. 45 Kryss Sinnes samt GS-veg mot Tjørhomfjellet

Oppdragsgiver: Agder fylkeskommune Org.nr: 921707134
Telefon: 38050000
Web: www.agderfk.no E-post: postmottak@agderfk.no
Primær kontakt e-post: firmapost@agderfk.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Sirdal
Sammendrag: Arbeidet er inndelt i to faser. Fase to vil bli utført på opsjon (de siste 500 meterne av GS-veg) Prosjektet omfatter:Byggetrinn 1. Er utfylling i Svartevatn, etablering av rundkjøring, 400meter vei- /gang og sykkelvei, gravearbeid for AE sine arbeider vedr flytting av høyspent og kabler. Det skal også omlegges og etableres VA/OV langs parsellen. sprengning i veglinja og ca 30000m3 i eget massetak ved Joker(GP) butikken som vist på tegning. Natursteinmurer.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no