VVA anlegg Sponavikdalen - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VVA anlegg Sponavikdalen

Oppdragsgiver: Stord kommune Org.nr: 939866914
Telefon: 53496600
Web: www.stord.kommune.no E-post: post@stord.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90722671
Primær kontakt: Olav Bauge
Primær kontakt e-post: olav.bauge@stord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Stord
Sammendrag: Stord kommune planlegger i bustadområdet Sponavika i Leirvik, sanering av eksisterende kommunalt VAO anlegg og eksisterende stikkledninger. Nyanlegg som bygging av ca. 2,098km med VAO ledningsanlegg, ca. 1,6km kabelgrøfter, reetablering av ca.1,7km med veianlegg, prefabrikkert gangkulvert, ny avløpspumpestasjon, sjøledninger som utslippsledning og overløpsledning, tilhørende landskapsarbeider m.m
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no