97-BYM-2019 Rehabilitering av Gressholmen Friluftssenter - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

97-BYM-2019 Rehabilitering av Gressholmen Friluftssenter

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten Org.nr: 996922766
Telefon: 23482030
Web: www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Primær kontakt: Morten Riise
Primær kontakt e-post: morten.riise@bym.oslo.kommune.no
Sammendrag: Gressholmen er et yndet turmål for befolkningen, og er tilgjengelig for allmennheten med Ruters passasjerferge. De to bygningene som behøver rehabilitering har i flere generasjoner vært utleid til private. Leiekontraktene ble avsluttet i 2018, og bygningene skal nå bli et friluftssenter. Friluftssenteret skal bli et attraktivt turmål hvor besøkende kan oppleve øyene, delta på kurs og aktiviteter og overnatte.Entrepriseform er totalentreprise, og avtaleforholdet blir regulert av NS8407 med tilhørende standard kontraktsvilkår (kontraktsformular) for Oslo kommune, se vedlegg 5. Merk at det er gjort flere endringer i tilhørende standard kontraktsvilkår. Oppdragsgiver oppfordrer derfor leverandør til å lese gjennom disse før tilbud inngis.Se konkurransegrunnlaget, inkludert vedlegg, for mer informasjon.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no