EL-20-01 VA-anlegg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

EL-20-01 VA-anlegg

Oppdragsgiver: Elverum kommune Org.nr: 983335543
Telefon: 47476000
Web: www.abakus.as E-post: hege.loland@abakus.as
Primær kontakt: Svend Hoff Johnstad
Primær kontakt e-post: svend.hoff.johnstad@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Elverum
Sammendrag: Elverum kommune skal bygge nytt overføringsanlegg for vann og avløp fra eksisterende ledningsnett ved Sætre skole til Sørskogbygda, hvor ledningsnettet avsluttes ved eksisterende Sørskogsbygda renseanlegg.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no