Hovedledninger Svingvoll-Nørstevoll - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Hovedledninger Svingvoll-Nørstevoll

Oppdragsgiver: Gausdal kommune, teknisk drift Org.nr: 961381274
Telefon: 61224400
Web: www.gausdal.kommune.no E-post: postmottak@gausdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45404921
Primær kontakt: Marius Bartnes
Primær kontakt e-post: marius.bartnes@gausdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Gausdal
Sammendrag: Det planlagte tiltaket omfatter bygging av nye hovedledninger for vann og avløp med nye overføringsledninger mellom Skei og Segalstad bru. Utbyggingen er delt i flere etapper og denne etappen omfatter strekningen fra Svingvoll til Nørstevoll med en lengde på ca. 6 km.
Bransje(r): 7002309 - Vannledningsrør | 12401200 - VA-konsulenter | 99943 - Vannledninger
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no