C00715 Evenes flyst., Reparasjon av dekker - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

C00715 Evenes flyst., Reparasjon av dekker

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 95936550
Primær kontakt: Per Grøtte
Primær kontakt e-post: per.grotte@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Evenes
Sammendrag: Denne entreprisen vil i hovedsak omfatte: Reparasjon og fornyelse av betongdekker, fuging samt reparasjon og fornyelse av asfaltdekker. 
Bransje(r): 12034700 - Asfalteringsarbeider
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.02.2020
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 10.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no