Kjøp av boenheter for bostedsløse - Arendal Eiendom KF - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kjøp av boenheter for bostedsløse - Arendal Eiendom KF

Oppdragsgiver: Arendal Eiendom KF Org.nr: 895479322
Telefon: 37013000
Web: www.arendal.kommune.no E-post: postmottak@arendal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99249465
Primær kontakt: Camilla Nilsen
Primær kontakt e-post: Camilla.Holm.Nilsen@arendal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder, Kommune: Arendal
Sammendrag: Arendal Eiendom KF skal bygge 4 stk boenheter/brakker til bostedsløse. Prosjektet skal tilfredsstille krav fra Husbanken til utleieboliger. Boenhetene skal leveres ferdige for tilkobling av VA + EL fra grunnen, samt ha selvbærende bjelkelag ferdig isolert til nedsetting på mur/støtter. Grunnarbeid, fremføring VA og EL samt betong/murarbeid gjøres av oppdragsgiver. Avklaring av opplegg gjøres i forkant før leveranse. Boenhetene skal leveres ferdig bygget som komplette enheter. Takoverbygg kan monteres etter at boenhetene er plassert på ringmur/såle.Det er et krav at boenhetene enkelt skal kunne flyttes og transporteres på lastebil uten at bygget demonteres. Boenhetene/modulene skal leveres komplett ferdig monterte med vegger, tak, bjelkelag og ferdigstilt innvendig fra produksjonsstedet.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no