Rehabilitering av ledningsnett vann (NoDig), rammeavtale - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rehabilitering av ledningsnett vann (NoDig), rammeavtale

Oppdragsgiver: Tinn kommune Org.nr: 864963552
Telefon: 35082600
Web: www.tinn.kommune.no E-post: postmottak@tinn.kommune.no
Primær kontakt: Roy Pettersen
Primær kontakt e-post: roy@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
Sammendrag: Konkurransen gjelder rammeavtale på strømperenovering/tettilpasset rør, utblokking og boring av vann- og avløpsledninger.Anskaffelsens verdi anslås til mellom 7,5 til 10 millioner eks mva pr år. Volumet er et estimat og er ikke bindende.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.Deltilbud/grupperOppdragsgiver har vurdert å dele opp oppdraget og har kommet til at det er hensiktsmessig for denne anskaffelsen å dele opp i følgende grupper/tjenester:1. Strømperenovering/Tettilpasset rør2. Utblokking3. Boring
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no