Transport og montasje mobil statisk omformer - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Transport og montasje mobil statisk omformer

Oppdragsgiver: Bane NOR SF Org.nr: 917082308
Web: www.banenor.no E-post:
Primær kontakt: Lars Kristian Bjørløw
Primær kontakt e-post: Lars.Kristian.Bjorlow@banenor.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Leveransen omfatter følgende hovedpunkter: * Demontering av mobile statiske anlegg på eksisterende lokasjon * Transport av mobilt statisk omformeranlegg * Montasje av mobilt statisk omformeranlegg på ny lokasjon * Tilpasning til lokale forhold * Test og idriftsetting av komplett anlegg * Nødvendig oppdatering av eksisterende dokumentasjon for anlegget. For nærmere beskrivelse av leveransen vises det til kap. A3 og D i konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 3560600 - Omformere, elektriske | 3561600 - Omformere, statiske | 4561250 - Omformere, pneumatiske
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.12.2019
Språk: Svensk
Publiseringsdato: 06.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no