Utviklingsprosjekt for etablering av bustadar i tidlegare sjukeheimsbygg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Utviklingsprosjekt for etablering av bustadar i tidlegare sjukeheimsbygg

Oppdragsgiver: Bremanger kommune Org.nr: 959318166
Telefon: 57796300
Web: www.bremanger.kommune.no/ E-post: post@bremanger.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95986032
Primær kontakt: Frank Husevåg
Primær kontakt e-post: frank.husevag@bremanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Bremanger
Sammendrag: Bremanger kommune, org.nr. 959 318 166, («Oppdragsgjevar») eig gardsnummer 38, bruksnummer 255 med påståande bygningar og anlegg i Bremanger kommune (heretter «Eigedomen»). På Eigedomen ligg eit to-etasjes bygg som tidlegare vart nytta som sjukeheim.Oppdragsgjevar ynskjer at den gamle sjukeheimen på gnr. 38 bnr. 255 skal byggast om til ein kombinasjon av omsorgsbustader og andre bustader («Prosjektet»). I bygget si fyrste etasje skal det etablerast 4 omsorgsbustader med tilknyting til ein personalbase i tillegg til 6 andre leilegheiter slik spesifisert i konkurransegrunnlaget DEL C med tilhøyrande vedlegg. I resten av bygget skal det etablerast bustader.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no