Nasjonal turistveg- NT Stoppunkt Espenes (1) - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Nasjonal turistveg- NT Stoppunkt Espenes (1)

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +93 481264
Primær kontakt: Pernille Reistadbakken
Primær kontakt e-post: pernille.reistadbakken@vegvesen.no
Sammendrag: Det skal etableres ny rasteplass på Espenes i Ullensvang kommune, som en del av satsingen på Nasjonal turistveg Hardanger. Deler av rasteplassen skal overbygges med en takkonstruksjon i aluminium som også inneholder servicebygg med toaletter og et lite teknisk rom. Det etableres av- og påkjøringer med tilkomst til parkering for 14 biler og oppstillingsplass for 2 busser. Fra parkeringsplassen skal det bygges en gangvei som fører fram til takkonstruksjon og servicebygg. Langs denne er det en søppelstasjon med tre fraksjoner i nedgravd løsning.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no