Stuva VA og fortau - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Stuva VA og fortau

Oppdragsgiver: Multiconsult Norge AS Org.nr: 918836519
Telefon: 21585000
Web: www.multiconsult.no E-post: multiconsult@multiconsult.no
Kontaktpunkt: +47 91318366
Primær kontakt: Åshild Heggland
Primær kontakt e-post: Ashild.Skorpen.Heggland@multiconsult.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Stord kommune - kommunalteknikk skal bygge nytt VA-anlegg frå krysset Vassenden - Litlabøvegen til koplingspunktet ved Ådlandsvatnet i Stuvvika. Det skal etablerast nytt fortau langs fylkesvegen.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no