Terrassen - Utbygging - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Terrassen - Utbygging

Oppdragsgiver: Lillehammer Kommune Org.nr: 945578564
Telefon: 61050500
Web: www.lillehammer.kommune.no/ E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94005429
Primær kontakt: Vegard Wærås
Primær kontakt e-post: vegard.brude.waras@lillehammer.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
Sammendrag: Terrassen er et uteområde i Lillehammer sentrum som kommunen ønsker å utvikle til beste forbyen. Det har ligget mer eller mindre ubrukt siden begynnelsen av 1990-tallet.Terrassen har en rik historie, og er på mange måter Lillehammers historiske midtpunkt.Lillehammer kommune har laget en mulighetsanalyse for utviklingen av området, ved hjelp av Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) og Miljøpsykologimiljøet ved daværende Høgskolen i Lillehammer. Arbeidet ble basert på en bred brukermedvirkningsprosess.Høsten 2018 ble Rambøll på Lillehammer tildelt landskapsprosjektering og byggeplan etter en tilbudskonkurranse. Foreliggende detaljprosjektering bygger videre på mulighetsstudiet fra SOLA. Landskapsprosjektering, lysdesign og SØK funksjon ivaretas av Rambøll, mens tekniske fag ivaretas av WSP, gjennom sin rammeavtale med kommunen.Lillehammer kommune ønsker nå pris på utførelse av parkanlegget som er beskrevet av Rambøll.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no