Atlanteren støytiltak - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Atlanteren støytiltak

Oppdragsgiver: Stavanger kommune Org.nr: 964965226
Telefon: 51507090
Web: www.stavanger.kommune.no E-post: postmottak@stavanger.kommune.no
Primær kontakt: Vanessa Venema
Primær kontakt e-post: vanessa.venema@stavanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Sammendrag: Utbyggingsområdet Atlanteren ligger sentralt på Hundvåg langs Hundvåg Ring (Fv 435), og er på ca. 280 daa. Planen legger opp til ca. 900 boliger og avsetter areal til offentlig bebyggelse (skole, sykehjem, barnehage), forretning og friområder. Boligfelt utgjør ca 104 daa.Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om kartlegging og detaljprosjektering av støyreduserende tiltak for eksisterende bebyggelse langs Hundvåg ring i forbindelse med utbygging av utbyggingsområdet Atlanteren.Utbyggingsområdet Atlanteren vil gjennomføres i flere etapper. Det kan bli aktuelt å dele selve anbudsgrunnlaget som skal lages i forbindelse med støyreduserende tiltak, i forskjellige faser.
Bransje(r): 7001190 - Støykonsulenter | 14401100 - Støydempingskonsulenter | 99642 - Støyisolering/Lydisolering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no