E6 TS- tiltak Selsverket - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

E6 TS- tiltak Selsverket

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +91 570973
Primær kontakt: Berit Melbø
Primær kontakt e-post: berit.melbo@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Sel
Sammendrag: Arbeidene omfatter bygging av ny lokalveg (kommunal veg) i Verkensbakken, etableringav fundamenter/landkar for midlertidig omkjøringsbru, riving av eksisterende Ula bru og bygging av ny bru.Midlertidig omkjøringsbru blir levert og montert av byggherren. Entreprenøren harkoordineringsansvar for arbeidet med montering av omkjøringsbru.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no