Ekker Barnehage - Utvidelse 2019/2020 - Totalentreprise - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Ekker Barnehage - Utvidelse 2019/2020 - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Arcon Prosjekt as Org.nr: 963028644
Telefon: 74216565
Web: www.arcon.no E-post: arcon@arcon.no
Primær kontakt: Jørgen Wien
Primær kontakt e-post: jorgen@arcon.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Grong
Sammendrag: Tiltaket omfatter ny avdeling ved Ekker barnehage i Grong.  Nybygget er planlagt i 1 etasje med et samlet bruttoareal på ca. 263 m2Bygget vil i hovedtrekk inneholde: En avdeling for barnehage 2-4 år. Tilbygg skal skilles fra eksisterende bebyggelse med brannseksjonerende konstruksjon.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no