Fv. 214 Kirkeveien, Hisøy, bredde og siktutbedring - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Fv. 214 Kirkeveien, Hisøy, bredde og siktutbedring

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder
Sammendrag: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Arendal kommune. Langs fv. 214 Kirkeveien skal veien bredde- og sikt utbedres, i forbindelse med disse arbeidene skal Arendal kommune skifte ut eksisterende vann og avløp (VA), fra kryss Granveien/Alf Dannevigs ned mot Kirkeveien/Vikaveien (Fase 1). I tillegg skal kommunen også skifte VA i tilstøtende kommunale veier Granveien og del av Alf Dannevigsvei (Fase 2 - 5).
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no