Holmedal Barnehage - tilbygg / rehabilitering - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Holmedal Barnehage - tilbygg / rehabilitering

Oppdragsgiver: Askvoll kommune Org.nr: 964968330
Telefon: 57730700
Web: www.askvoll.kommune.no E-post: postmottak@askvoll.kommune.no
Primær kontakt: frode loftheim
Primær kontakt e-post: frode.loftheim@askvoll.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Askvoll
Sammendrag: Askvoll Kommune skal utvide kapasitet ved Holmedal Barnehage.Dette skal gjennomførast med nytt tilbygg på ca 122 m2 BRA - samt oppgradering av eldre del som vil omfatte utskfiting/montering nye vindauge og endring av romindeling osv.Barnehagen vil være i drift under byggjeperioden.Entreprisar under vent- rør og elektro vil verte tiltransportert hovudentreprenør ( denne entreprisen ) som administrert sideentrprenørar for teknisk koordinering og samordning
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no