219674 VA anlegg Gjøvik - Vind, Gjøvik kommune - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

219674 VA anlegg Gjøvik - Vind, Gjøvik kommune

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser for Gjøvik kommune Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61189638
Primær kontakt: Thore Amundsen
Primær kontakt e-post: thore.amundsen@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Gjøvik
Sammendrag: Oppdraget omfatter legging av VA anlegg på ca 1.180 meter fra Gjøvik til Vind i Gjøvik kommune. Utførelse i tiltaksklasse 2. Oppstart i november med ferdigstillelse innen 1. juli
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no