Kjelsberg ring - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kjelsberg ring

Oppdragsgiver: Sola kommune Org.nr: 948243113
Telefon: 51653300
Web: www.sola.kommune.no/ E-post: epost@sola.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51653366
Primær kontakt: Paul Rune Svelland
Primær kontakt e-post: paul.rune.svelland@sola.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sola
Sammendrag: Sola kommune inviterer med dette til åpen tilbudskonkurranse for Kjelsberg ring - Omsorgsboliger med personalbase. Se kapittel A i del II. Kontraktsgrunnlag for beskrivelse av prosjektet. Oppdrag og kontrakt vil styres iht. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser, med de endringer og spesielle kontraktsvilkår som fremkommer under kapittel B i kontraktsgrunnlage
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 05.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no