Tinfos bad - Oppgradering til stålbasseng - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Tinfos bad - Oppgradering til stålbasseng

Oppdragsgiver: Notodden kommune Org.nr: 938583986
Telefon: 35015000
Web: www.notodden.kommune.no/ E-post: postmottak@notodden.kommune.no
Primær kontakt: Geir Olav Grini
Primær kontakt e-post: Geir.Olav.Grini@notodden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Notodden
Sammendrag: Notodden kommune skal oppgradere et basseng ved Tinfos bad som er det kommunale bade- og svømmeanlegget i kommunen.Oppgraderinger består i å oppgradere eksisterende terapibasseng med nytt stålkar. Stålkaret tilpasses dagens basseng og utforming.Terapibassenget har et Ca- mål på 12,5 x 9,5 m og dybde fra 0,9 til 1,6m.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 2822800 - Svømmebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no