Nytt varmeanlegg Dypedalsåsen Sykehjem - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Nytt varmeanlegg Dypedalsåsen Sykehjem

Oppdragsgiver: Hvaler kommune Org.nr: 964947082
Telefon: 69375000
Web: www.hvaler.kommune.no/ E-post: postmottak@hvaler.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47651834
Primær kontakt: Morten Andreassen
Primær kontakt e-post: morten@byggettersyn.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Hvaler
Sammendrag: På vegne av Hvaler Kommune inviteres det herved til tilbudskonkurranse for nytt vannbårent varmeanlegg med ny energisentral ved Dypedalåsen Sykehjem.Entreprisen skal gjennomføres som hovedentreprise iht. NS 8405 og TEK 17, på bakgrunn av detaljprosjektert tilbudsgrunnlag levert av byggherren ved Multiconsult AS.Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 653200 - Gulvvarmeanlegg, vannbårent | 14929300 - Ventilasjonsentreprenører | 4929300 - Ventilasjonsanlegg | 4909600 - Varme/-ventilasjonsanlegg | 4929350 - Ventilasjonsanleggsautomatikk
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no