Prosjektering av nytt vassverk og etablering av reservevasskjelde i Volda - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Prosjektering av nytt vassverk og etablering av reservevasskjelde i Volda

Oppdragsgiver: Volda Kommune Org.nr: 939760946
Telefon: 70058700
Web: www.volda.kommune.no/ E-post: postmottak@volda.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98423222
Primær kontakt: Eline Einbu Alvestad
Primær kontakt e-post: eline.alvestad@volda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Volda
Sammendrag: Prosjektet omhandlar prosjektering av godkjent vassbehandlingsanlegg, samt etablering av reservevasskjelde for Volda kommune.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no