Rv.55 Busslomme Nornes - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rv.55 Busslomme Nornes

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 94240891
Primær kontakt: Marina Eriksson
Primær kontakt e-post: marina.eriksson@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Sogndal
Sammendrag: Mellom parsell Hp 7, Km 1,0-1,1 skal eksisterende leskur rives. Det skal etableres nytt leskur. Busslomme vil bli forskyvd mot øst, og avkjørselen til gårdsbruk skal forlenges i retning vest. Fjerning av eksisterende asfaltdekke og legging av nytt asfaltdekke.Prosjektet er tegningsbasert.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no