Utførelsesentreprise (Generalentreprise) Oppgradering av meieriområdet på Sand - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Utførelsesentreprise (Generalentreprise) Oppgradering av meieriområdet på Sand

Oppdragsgiver: Suldal kommune Org.nr: 964979189
Telefon: 52792200
Web: www.suldal.kommune.no E-post: postmottak@suldal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97540000
Primær kontakt: Lene Gregersen
Primær kontakt e-post: areal@omega.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Suldal
Sammendrag: Suldal kommune innbyr med dette til tilbodskonkurranse om generalentreprise for oppgradering av meieriområdet på Sand. Prosjektet omfattar meieriområdet og deler av tilgrensande veg mellom meieriområdet og Gata. Areala skal opparbeidast med materialar av høy kvalitet, og ha et maritimt preg. Prosjektet råka Gata i liten grad. Innanfor planområde vil det vere justeringar av høgder på veg, istandsetting av fortau og etablering av område for leikeplass. Torget og Gatas intime og bymessige opparbeidelse vert oppretthalde, med smale kantstein og fortau med fint skiferdekke.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no